Pontificale Mis in de Sint-Bartholomeuskerk – 10/9/2017 – 10 uur
Categorieën: Kalender, Nieuws

In het kader van de viering “ 800 jaar Parochie Sint-Bartholomeus Merksem” wordt als hoogtepunt op zondag 10 september 2017 om 9.30 uur een PONTIFICALE MIS opgedragen door Mgr. Johan Bonny. In concelebratie met de priesters Eddy Van Waelderen, Hugo Verhulst, Jef Mampuys en Leo Van Doninck wordt de artistieke omkadering verzorgd door onze Merksemse koren Floriaan, Lejra en Cantemus. Tijdens deze plechtigheid wordt de vierstemmige mis van de Vlaamse componist Lode Dieltiens uitgevoerd, een compositie waarin ook de aanwezigen mogen participeren. Voor de gelegenheid wordt een speciaal misboekje ontworpen waarin de teksten en gezangen, die zullen uitgevoerd worden, zijn opgenomen. De orgelbegeleidingen worden verzorgd door Nathan Kerstens.
Zeer speciaal vestigen wij er uw aandacht op dat eenieder in de kerk moet aanwezig zijn vóór 9.30 uur omdat de plechtigheid rechtstreeks wordt uitgezonden op TV1
Wie belangstelling heeft om de samenzang mee te ondersteunen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de “ REPETITIE voor IEDEREEN “ op zondag 3 september 2017 van 12 uur tot 13 uur in de Sint-Bartholomeuskerk.