ANZ DIGITALISEERT 500STE WAARDEVOLLE PARTITUUR UIT VLAAMSE LIEDERENSCHAT
Categorieën: Nieuws

Als één van de belangrijkste promotors van de Vlaamse muziek startte het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) in 2005 met een ambitieus en uniek digitaliseringsproject voor partituren. Nu, 8 jaar later, is een belangrijke mijlpaal bereikt: de 500ste waardevolle liedpartituur is zopas gedigitaliseerd onder het peterschap van het Priester Daensfonds. Tezelfdertijd werd ook de website van het ANZ grondig vernieuwd en kan met trots de nieuwe kerstcd ‘Ieder jaar komt Kerstmis weer” gelanceerd worden.


Van bij zijn oprichting in 1948 is het ANZ altijd de motor geweest van de Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag is het ANZ één van de belangrijkste promotors van het Vlaamse lied. Voor koren en solisten (professionelen én amateurs), scholen en academies, jeugdvere-nigingen, middengroepen en vele muziekliefhebbers fungeert het ANZ als hét aanspreekpunt voor wat het Vlaamse lied betreft. Dagdagelijks komen er vragen binnen naar partituren.

Sinds enkele jaren stelt zich echter een probleem. De liederen van de Vlaamse componisten zijn nog amper verkrijgbaar. De respectievelijke uitgeverijen, vaak nog in handen van de familie van de componisten, zijn niet meer actief of kunnen de investeringen voor druk en distributie niet meer dragen. Ook het aantal muziekwinkels daalt jaar na jaar en zij die overblijven, hebben nog amper Vlaamse liederen in hun aanbod. Dit probleem dreigt nefast te worden voor onze liedcultuur. Liederen die niet meer gezongen worden, worden snel vergeten. Een stuk van het levend muzikaal erfgoed dreigt m.a.w. verloren te gaan.

Nieuwe toekomst voor het Vlaamse lied

Daarom is het ANZ in 2005 gestart met een ambitieus project: de digitalisering van het Vlaamse lied (kinderliedjes, volksliederen, studentenliederen, kunstliederen, kerstliedjes…). Dit meerjarenproject wil ruim 1.000 liederen een nieuwe toekomst geven. Vele behoren nunog tot de algemene muzikale kennis van de Vlaming, maar er zijn ook tal van vergeten pareltjes die een nieuwe kans verdienen.

Het ANZ kiest bewust en toekomstgericht voor digitalisering. De voordelen zijn immers groot. Om te beginnen kunnen de partituren op vraag gedrukt worden: eenvoudig, snel en meteen op het gewenste aantal, in de gewenste toonaard en met de gewenste begeleiding. Hierdoor is het niet langer nodig om zwaar te investeren in het drukken van grote oplagen, in opslag en distributie. Daar komen de voordelen van het internet nog bij. Alle partituren kunnen via het internet wereldwijd en doorlopend ingekeken en legaal gedownload worden. Op termijn zullen bij elk lied ter illustratie een muziekfragment en een verwijzing naar beschikbare cd’s gevoegd worden.

Een muzikale adviescommissie bestaande uit experts en mensen uit het veld selecteert de liederen die in aanmerking komen voor heruitgave. Prioriteit wordt gegeven aan liederen die nu nog gebruikt worden in het onderwijs of nog ruim bekend zijn. Dit om een hiaat in de kennisoverdracht te voorkomen. Op termijn komen daar de intussen vergeten liederen bij die omwille van hun artistiek-compositorische kwaliteiten een nieuwe kans verdienen of historisch waardevol zijn. Naast de originele toonaard worden de liederen waar nodig ook in andere toonaarden gezet, om zowel de amateur als de professioneel een partituur op maat te bieden. Alle partituren zijn verkrijgbaar met klavierbegeleiding én gitaarakkoorden. Het project stelt zich in eerste instantie ten dienste van het onderwijs en de basis. Daarom worden deze arrangementen zo eenvoudig mogelijk gehouden, haalbaar voor elke gemotiveerde amateurpianist of -gitarist. Voor deze arrangementen werden ervaren vakmensen aangesteld. De partituren worden stuk voor stuk opnieuw gezet volgens een sobere en gebruiksvriendelijke lay-out.

Belangrijke mijlpaal bereikt

Nu, 8 jaar na de start van het digitaliseringsproject, heeft het ANZ een belangrijke mijlpaal bereikt. De 500ste waardevolle partituur is zopas gedigitaliseerd. Omwille van dit ronde getal moest de 500ste partituur iets bijzonder zijn. Daarom werd gekozen voor “Het Daenslied: hulde aan de groene vlag” onder het peterschap van het Priester Daensfonds. In 2014 wordt trouwens uitgebreid de 175ste verjaardag van Priester Daens gevierd.

Het digitaliseringsproject van het ANZ is een groots en ambitieus project waarvoor een enorme investering nodig is. Het ANZ ontvangt geen subsidies en is voor zijn werking volledigafhankelijk van giften. Daarom werd een formule van peter- en meterschap uitgewerkt. Als peter of meter van een lied betaalt men 40 € en maakt men de digitalisering ervan mogelijk. In ruil wordt de naam van de schenker opgenomen in de peter- en meterlijst. Dankzij de erkenning van het digitaliseringsproject door de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita vzw (www.herita.be) kan een fiscaal attest bezorgd worden.

Nieuwe website online

Na 8 jaar werd de website van het ANZ – www.anz.be – volledig vernieuwd en verbeterd.

Nieuwe kerstcd “Ieder jaar komt Kerstmis weer”

Sinds kort is er een nieuwe cd met Vlaamse kerstliederen, getiteld “Ieder jaar komt Kerstmis weer”. Hierop werden oude en nieuwe liederen, maar ook gekende liederen én verrassende ontdekkingen gebundeld. Twee koren, een strijkersensemble met fluit en soliste Cristel De Meulder (sopraan) werkten hieraan mee. De algemene leiding was in handen van Wim Brabants. De liederen worden in een rijke, maar toch sobere zetting gebracht. De cd-opname gebeurde in de Heilig Hartkerk in Hasselt met het prachtige Cavaillé-Collorgel uit 1878.

De komende weken zijn er nog enkele Kerstconcerten met liederen uit de nieuwe cd gepland: op 21 december om 20 uur in de kerk van Puurs; op 23 december om 14.30 uur in de kerk van de Verrezen Heer in Berchem; op 25 en 29 december na de Artiestenmis om 11.30 uur in de Sint-Carrolus Borromeuskerk in Antwerpen.  Meer informatie over de cd: zie ook het document in bijlage.