csm_partituren_d210e562f6

 

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR HET VLAAMSE LIED

 

Het ANZ is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag is het ANZ één van de belangrijkste promotors van het Vlaamse lied. Voor koren en solisten, zowel professioneel als amateur, voor scholen en academies, voor jeugdverenigingen, middengroepen en voor vele muziekliefhebbers is het ANZ hét aanspreekpunt als het over het Vlaamse lied gaat. Dagdagelijks krijgt het ANZ vragen naar partituren. Sinds enkele jaren stelt zich evenwel een probleem. De liederen van onze componisten zijn nog amper verkrijgbaar. De respectievelijke uitgeverijen, vaak nog in handen van de familie van de componisten, zijn niet meer actief of kunnen de investeringen voor druk en distributie niet meer dragen. Ook het aantal muziekwinkels daalt jaar en na jaar en diegenen die overblijven, hebben nog amper Vlaamse liederen in hun aanbod. Dit probleem dreigt nefast te worden voor onze liedcultuur!

Liederen die niet meer te verkrijgen zijn, worden niet meer opgenomen in het repertoire van koren en solisten, verdwijnen uit het lessenpakket in het onderwijs, worden niet meer gezongen op cantussen of bij de jeugdbeweging. Liederen die niet meer gezongen worden, worden snel vergeten. Onze componisten verdienen een beter lot, een stuk van ons levend muzikaal erfgoed dreigt verloren te gaan.

DE DIGITALISERING VAN HET VLAAMSE LIED

 

Daarom is het ANZ in 2005 gestart met een ambitieus project: de digitalisering van het Vlaamse lied. Dit meerjarenproject wil ruim 1.000 liederen een nieuwe toekomst geven. Vele behoren op dit moment nog tot de algemene muzikale kennis van de Vlaming (De Poppenstoet, Tineke van Heule, Heimwee doet ons hart verlangen,…). Maar er zijn ook tal van vergeten pareltjes die een nieuwe kans verdienen. Het ANZ kiest bewust en toekomstgericht voor digitalisering. De voordelen zijn immers groot. Om te beginnen kunnen de partituren op vraag gedrukt worden: eenvoudig, snel en meteen op het gewenste aantal, in de gewenste toonaard en met de gewenste begeleiding. Zeer klantvriendelijk. Hierdoor is het ook niet langer nodig zwaar te investeren in het drukken van grote oplagen, in stockering en distributie. Daar komen de voordelen van het internet nog bij. Alle partituren zullen via het internet wereldwijd, 24/24 uur, ingekeken en legaal gedownload kunnen worden. Op termijn zullen bij elk lied ter illustratie een muziekfragment en een verwijzing naar beschikbare cd’s gevoegd worden. Op die manier krijgen ook koren en solisten, die deze liederen opnemen, een extra promotionele ondersteuning.

Een muzikale adviescommissie, bestaande uit experts en mensen uit het veld, selecteert de liederen die in aanmerking komen voor heruitgave. Prioriteit wordt gegeven aan liederen die nu nog gebruikt worden in het onderwijs of nog ruim bekend zijn. Dit om een hiaat in de overdracht van kennis te vermijden. Op termijn komen daar de intussen vergeten liederen bij die omwille van hun artistiek-compositorische kwaliteiten een nieuwe kans verdienen of historisch gezien waardevol zijn. Naast de originele toonaard, zullen de liederen, waar nodig, ook in andere toonaarden gezet worden. Dit om zowel de amateur als de professional een partituur op maat (volgens scholing en stembereik) te kunnen bieden. En ook al is dit niet het geval in de originele versie, toch zullen alle partituren verkrijgbaar zijn met klavierbegeleiding én gitaarakkoorden. Omdat dit project zich in eerste instantie ten dienste stelt van het onderwijs en de basis, worden deze arrangementen zo eenvoudig mogelijk gehouden, haalbaar voor elke gemotiveerde amateurpianist/gitarist. Voor deze arrangementen werden ervaren vakmensen aangesteld. De partituren zelf worden stuk voor stuk opnieuw gezet. Hierbij wordt de lay-out bewust sober en gebruiksvriendelijk gehouden. De muzikale adviescommissie superviseert en corrigeert waar nodig de partituren. En zo zal stilaan, maar zeker, hopen we een structurele en blijvende oplossing te bieden voor het partiturenprobleem én krijgt het Vlaamse lied een nieuwe en mooie toekomst.