Partituren

Zeeroverslied

Duits matrozenliedDe machtigste koning van storm en wind is de arend geweldig en groot. De ...

5,00

Zeg kwezelke wilde gij dansen

Uit : "Jan Frans Willems "Oude Vlaamse Liederen""Zeg kwezelke wilde gij dansen ? Ik zal u ...

5,00

Zelfbestuur

Clem De Ridder - Emiel HullebroeckWij hebben lang gestreden, gebedeld en geklaagd en nog z ...

5,00

Zie ginds komt de stoomboot

Jan Schenkman - Wolfgang Amadeus MozartZie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.Hij ...

5,00

Zie, de maan schijnt door de bomen

Jan Pieter Heije - Joannes Josephus ViottaZie, de maan schijnt door de bomen, makkers staa ...

5,00

Zo groen was het veld

S. Rippe - Edward KeurvelsZo groen was het veld en de lucht zo blauw, de vogelen kweelden ...

5,00

Zonnelied

Yvonne Waegemans - Lode DieltiensDe winter is verre geslonken, de vriezeman vaarde voorbij ...

5,00

Zwerverslied

Jos Welffens - Peter WelffensLangs de wijde wegen van het Kempenland kwam een kerel aangeg ...

5,00

Page 2 of 212