Giften

Het ANZ is in belangrijke mate afhankelijk van giften.

Bij deze willen wij u dan ook vragen om het Algemeen Nederlands Zangverbond financieel te blijven ondersteunen. Dat kan met een vrije bijdrage op rek. nr. BE04 4026 1790 3131 van het ANZ. Bij een gift van 150 Euro of meer wordt u opgenomen in ons Beschermcomité en vermelden we graag in het programmaboek van het Zangfeest. Een factuur voor sponsoring behoort eveneens tot de mogelijkheden.

U kunt een fiscaal attest bekomen door het internationale luik van het Zangfeest, dat georganiseerd wordt door de Vlaamse Volksbeweging, te begunstigen. Een bijdrage van minimum 40 Euro op onze giftenrekening BE39 4099 5639 8119 bij de VVB + vermelding rekeningnummer + vermelding steun Zangfeest geeft recht op een belastingvermindering van 60%.