ANZ

Het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag nog is het ANZ één van de belangrijkste promotors van de Vlaamse muziek met het unieke digitaliseringsproject voor partituren.

Projecten

Vlaams Nationaal Zangfeest
Vlaamse Liederen Databank
Zingen met Bruegel

Welkom

Beste bezoeker, welkom op de vernieuwde webstek van het Algemeen Nederlands Zangverbond … neem uw tijd en ontdek …

Het bestuur van het ANZ heeft de voorbije twee jaar niet stilgezeten. Uiteraard was het organiseren van het traditionele Zangfeest in de gegeven omstandigheden niet mogelijk. Het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest in de Lotto Arena te Antwerpen hebben we verplaatst naar zondag 20 maart 2022. De corona pandemie heeft ons echter wel de kans gegeven om intern onze organisatie sterker uit te bouwen.

Zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering werden uitgebreid met nieuwe medewerkers. Allemaal vrienden met een groot Vlaams hart en een liefde voor onze taal, ons volk en onze liederenschat. Je vindt hun namen op de pagina ‘Over ons’. Er zijn ook ideeën gerijpt om opnieuw aan te knopen met concerten van Vlaamse componisten en andere culturele activiteiten. Dit alles wordt verder uitgewerkt met in het achterhoofd uiteraard het grote vraagteken… wanneer zal wat kunnen ?

Het scholenproject ‘Kinderen zingen’ dat we in 2019 met veel succes lanceerden, is om de gekende redenen de voorbije twee jaar niet kunnen doorgaan. Afwachten wat in najaar van 2021 mogelijk wordt. Zoals jullie merken hebben we met professionele hulp, ook veel tijd en energie gestoken in het vernieuwen van onze webstek. Sneller, frisser en moderner. Via deze nieuwe webstek zullen we jullie op de hoogte houden van alle initiatieven die zich in de schoot van het ANZ ontwikkelen. Bezoek daarom regelmatig onze webstek.

Heel graag tot zondag 20 maart 2022 op het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest.

Met Vlaamse groeten, blijf gezond,
Bart Fierens Voorzitter ANZ

ANZ boodschap naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag

Vlaanderen staat voor cruciale jaren.

Vorige week is de parlementscommissie Staatshervorming gestart. De federale Vivaldi regering, met een Vlaamse minderheid en zonder de V-partijen, zal de touwtjes daar stevig in handen houden. Bevoegdheden zullen herverdeeld worden. Maar hoe en wat? Ik wil er u graag op wijzen dat er voor de aanpassing van de grondwet een tweederde meerderheid nodig is en bovendien een gewone meerderheid in elke taalgroep afzonderlijk. Het is de extreem linkse PVDA die aan Vivaldi deze tweederde meerderheid kan leveren en op Vlaams niveau voor de gewone meerderheid kan zorgen. Dat kan een probleem worden want deze extreem linkse unitaristen hebben geen enkele affectie met het sociaal en economisch welzijn van Vlaanderen. Voor hen geldt alleen de ondergang van de welvaartsstaat en het kapitalisme en de opbouw van een communistisch rijk zonder grenzen. Dit is een gevaar, maar het zijn de Vlaamse christendemocraten, de CD&V, die deze meerderheden kunnen verhinderen. Zoals de kaarten nu liggen een loodzware verantwoordelijkheid.

Het wordt dus uitkijken in welke richting de parlementscommissie Staatshervorming zal evolueren. Steeds meer gaan er stemmen op om te herfederaliseren. De Belgicisten doen er alles aan om meer bevoegdheden terug naar het unitaire niveau te brengen. Sommigen willen de klok wel vijftig jaar terugdraaien. Zij vergissen zich. Ze vergeten dat de staatshervormingen geen toeval waren. Die zijn er niet toevallig gekomen. Het evolueren naar meer autonomie is een natuurlijk proces. Zelfbestuur zit in de genen van ieder volk. De weg daar naartoe is jammer genoeg langzaam, veel te langzaam en nog lang niet voltooid.

Laat het mij voor één keer eens plastisch uitdrukken: het voorgerecht heeft gesmaakt, we zijn bezig aan het hoofdgerecht, het nagerecht staat nog in de koelkast en men wil de tafel al afruimen. In plaats van de tanden te poetsen na de maaltijd wil men de tandpasta tijdens het hoofdgerecht al terug in de tube duwen. Wij gaan dat niet laten gebeuren. Vlaanderen moet alles uit de kast halen om te wegen op de commissie Staatshervorming. Een gemeenschappelijke strategie met als einddoel een Vlaanderen met volle bevoegdheid is absoluut noodzakelijk.

De Vlaamse partijen hebben hier een verpletterende verantwoordelijkheid. Uiteraard zijn politieke partijen per definitie verschillend. De ene is wat linkser, de andere wat rechtser. De ene wat progressiever, de andere wat conservatiever. Daar is niets mis mee, dat is democratische gezondheid. Maar… op mijn blote knieën … waar blijft de gemeenschappelijke staatsvormings-strategie ?

Vlaamse politici van alle partijen, kom van uw sokkel, daal neer tot bij het volk, verlaat uw cocon, wordt minder partijpolitieker en veel meer volksvertegenwoordiger, geef een draai aan uw gedragingen en geef frisse, verse voeding aan uw gedachten.

… het zijn alleen dwazen die niet van gedacht veranderen…

Bart Fierens
Voorzitter ANZ
11 juli 2021