ANZ

Het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag nog is het ANZ één van de belangrijkste promotors van de Vlaamse muziek met het unieke digitaliseringsproject voor partituren.

Projecten

Vlaams Nationaal Zangfeest
Vlaamse Liederen Databank
Zingen met Bruegel

Het ANZ rouwt om het overlijden van Hugo Portier

Hij was onze voorzitter van 1993 tot 2004.

Zijn verdiensten voor het Nederlandstalige lied en voor het ANZ zijn onmiskenbaar groot.

RUST IN VREDE HUGO

ANZ toespraak van de voorzitter

Naar aanleiding van het uitgestelde Zangfeest

Niettegenstaande de verplaatsing van het 83e Zangfeest kunt u de traditionele toespraak van de voorzitter hier en via verschillende sociale media kanalen bekijken.

Dames en heren, Vlaamse vrienden, vrienden van het ANZ,

Vooreerst mijn dank en mijn waardering voor ieder van u omdat je vandaag even tijd maakt voor het ANZ. Heel jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten in de Lotto Arena om samen te zingen, om vitaminen te tanken tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest … maar helaas … en dank voor je begrip …

Het ANZ, beste vrienden, heeft een groot hart voor het Vlaamse en bij uitbreiding het Nederlandstalige lied. Wij willen onze liederenschat koesteren, promoten, bewaren, digitaliseren en, als het even kan, uitbundig samen zingen. Dat samen zingen is jammer genoeg niet voor vandaag. Naast onze culturele opdracht heeft het ANZ ook een duidelijk politieke profiel. Wij hebben een politieke overtuiging die niet mis begrepen kan worden. Een politieke overtuiging die heel klaar en duidelijk is. Wij willen België ontmantelen, wij ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen.

Het ANZ wil eigenlijk geen volgende staatshervorming. Omdat wij een sociale beweging zijn met een groot hart, omdat wij een vooraanstaande rol willen spelen in Europa, omdat wij willen excelleren in opleiding, in innovatie en in creativiteit, omdat wij wereldwijd toonaangevend willen zijn, daarom vinden wij een volgende staatshervorming eerder tijdverlies en heeft de oprichting van een eigen Vlaamse staat de hoogste prioriteit. Ik verwijs graag naar Anton Van Wilderode die dit kort en krachtig heeft verwoord aan de IJzertoren tijdens de bedevaart van 1985 … VOLK, WORD STAAT !!! De IJzertoren waarop geschreven staat … nooit meer oorlog. Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om u op te roepen het Oekraïense volk te steunen. Dit kan o.a. via onze vrienden van de VVB die naast hun “Ja voor Vlaanderen” ook een grootscheepse actie voor Oekraïne hebben opgestart. “Volk, word staat” is een opdracht. Het is een opdracht, niet alleen omdat een volk daar recht op heeft, maar ook omdat een volk daar beter van wordt. Het is m.a.w. een sociale opdracht … en daarom is het onze plicht.

De Vlaamse Beweging heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Als wij als Vlaamse Beweging gehoord willen worden en willen wegen op de besluitvorming zullen wij eensgezind moeten spreken, samen in koor. Het OVV, met haar nieuwe voorzitter Kurt Moons, biedt hiervoor een uitstekend forum. Want, Vlaamse vrienden, het is broodnodig. Wie zijn ogen opent ziet dat het fout loopt. De pandemie heeft ons nog maar eens duidelijk gemaakt dat de structuur waarin wij leven tot op de draad versleten is. Een land met negen ministers zich bezig houden met het gezondheidsbeleid. Dan weet je dat er iets niet klopt. Dan zijn er verbouwingswerken nodig. Maar als je bij de verbouwing vaststelt dat de fundamenten rot zijn, als je vaststelt dat het land gebouwd is op drijfzand, dan is er maar één oplossing … afbreken. De tijd is voorbij dat de Vlaamse Beweging nog meegaat in halfslachtige staatshervormingen. De voorbije staatshervormingen hebben gezorgd voor de overheveling van belangrijke bevoegdheden. Cultuur, onderwijs, persoonsgebonden zaken, maar altijd met een … alles behalve … altijd halve oplossingen, altijd net niet, altijd stof tot discussie, altijd aanleiding tot verwarring en verdeeldheid.

De basis voor elk goed bestuur is:

  • financiële onafhankelijkheid … en die hebben wij niet;
  • territoriale duidelijkheid … en die is er niet;
  • eigen sociale zekerheid … en daar dromen we van;
  • eigen tewerkstellingsbeleid … en ook dat hebben wij niet;
  • financiële onafhankelijkheid.

Wie verantwoordelijk is voor zijn uitgaven moet ook verantwoordelijk zijn voor zijn inkomsten … dat is logisch. Maar niet in dit land. België zegt hoeveel belastingen u moet betalen. Zij heffen de personenbelastingen, beslissen over de vennootschapsbelastingen en innen de BTW. Dat geld wordt gedeeltelijk terugbetaald aan de deelstaten en ondertussen massaal, schaamteloos en onvoorwaardelijk getransfereerd van noord naar zuid.

Territoriale duidelijkheid
Hoeft het nog gezegd dat faciliteiten stommiteiten zijn? Het heeft niks opgelost, integendeel. Wat wordt het volgende? … een opdeling in vier gewesten? Een spelletje van drie tegen één? En dan in Brussel alle persoongebonden materies uit handen geven? Gaan we onze Nederlandstalige cultuur en ons Vlaams onderwijs in Brussel zomaar te grabbel gooien? Met welke centen gaat Brussel als afzonderlijk gewest overleven? Of gaan we het arrogante idee van Sven Gatz volgen en iedereen die in Brussel werkt ook in en aan Brussel zijn belastingen laten betalen? Vier gewesten … dan is er ook eentje voor amper 70.000 inwoners. Een eigen parlement en een eigen regering voor och arme 70.000 mensen was het niet om te huilen je zou er mee lachen.

Eigen sociale zekerheid
In afwachting van een eigen Vlaamse staat is dit het meest dringende en een eerste stap is lid worden van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Een sociale zekerheid is een zaak van mensen voor mensen. Het is persoonsgebonden en moet daarom een exclusieve bevoegdheid zijn van de gemeenschappen. De gemeenschappen in dit land, de Vlaamse en de Franstalige, hebben naast een verschillende taal, ook een verschillende cultuur, andere gewoontes, een andere economie, een ander stemgedrag … allemaal redenen voor een eigen sociale zekerheid, ieder volgens zijn eigen inzichten, eigen gewoontes, eigen gebruiken en eigen behoeften. Vergis u niet, je hoeft niet groot te zijn om gezond te zijn. Het zijn niet de grootste landen die de beste sociale zekerheid hebben.

Eigen tewerkstellingsbeleid
Het hoeft natuurlijk niet. We kunnen ook Paul Magnette volgen, de voorzitter van de Franstalige socialisten, die vrolijk zegt “met ons in de regering is het game over voor de werkgevers” en die eerst de kernuitstap wil organiseren en daarna uit de e-commerce wil stappen. Vlaamse vrienden, ik pas voor een avontuur, terug naar de Middeleeuwen, onder leiding van Magnette en zijn PS.

Financiële onafhankelijkheid … territoriale duidelijkheid … eigen sociale zekerheid … eigen tewerkstellingsbeleid
Binnen het unitaire staatsverband is dit nooit haalbaar. Jean Pierre Rondas heeft ooit gezegd: “het Belgisch systeem is democratisch niet meer vertimmerbaar.” Hij zegt daarmee dat er zoveel grendels en alarmbellen in ons systeem zijn ingebouwd dat we onszelf hebben vast gereden. Het is een illusie te denken dat wij al deze grendels, die er gekomen zijn om de Vlaamse drang naar zelfbestuur aan banden te leggen, dat wij deze grendels via het federaal parlement kunnen opruimen. Dat zal men nooit laten gebeuren. Dus moet de oplossing ergens anders gezocht worden. De oplossing ligt bij ons legitiem, democratisch verkozen Vlaams parlement. Daar ligt de sleutel. Vandaar zal het moeten komen. En daarom deze oproep: “Laat het Prinsenvolk niet ondergaan in haat, in broedertwist en schade”. Diegene die het schoentje past mag het aantrekken. Als er één zaak is die wij moeten overnemen van België dan is het de spreuk op het wapenschild: “eendracht maakt macht”. Dit geldt meer dan ooit voor alle Vlamingen, voor de Vlaamse Beweging en voor de Vlaamse politieke partijen. De enige uitweg naar zelfstandigheid is, vanuit het Vlaams parlement, het eensgezind gebruiken van onze numerieke en democratische meerderheid in dit land.

Als wij de welvaart in dit paradijselijke Vlaanderen, als wij die willen behouden en met die welvaart wereldwijd solidair willen zijn, dan moeten wij, vanuit onze Vlaamse democratie, de Belgische wanvertoning definitief en onherroepelijk omverwerpen.

Ik dank u voor u volgehouden aandacht,

Bart Fierens
Voorzitter ANZ
20 maart 2022

Welkom

Beste bezoeker, welkom op de vernieuwde webstek van het Algemeen Nederlands Zangverbond … neem uw tijd en ontdek …

Het bestuur van het ANZ heeft de voorbije twee jaar niet stilgezeten. Uiteraard was het organiseren van het traditionele Zangfeest in de gegeven omstandigheden niet mogelijk. Het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest in de Lotto Arena te Antwerpen hebben we verplaatst naar zondag 19 maart 2023. De corona pandemie heeft ons echter wel de kans gegeven om intern onze organisatie sterker uit te bouwen.

Zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering werden uitgebreid met nieuwe medewerkers. Allemaal vrienden met een groot Vlaams hart en een liefde voor onze taal, ons volk en onze liederenschat. Je vindt hun namen op de pagina ‘Over ons’. Er zijn ook ideeën gerijpt om opnieuw aan te knopen met concerten van Vlaamse componisten en andere culturele activiteiten. Dit alles wordt verder uitgewerkt met in het achterhoofd uiteraard het grote vraagteken… wanneer zal wat kunnen ?

Het scholenproject ‘Kinderen zingen’ dat we in 2019 met veel succes lanceerden, is om de gekende redenen de voorbije twee jaar niet kunnen doorgaan. Afwachten wat in najaar van 2021 mogelijk wordt. Zoals jullie merken hebben we met professionele hulp, ook veel tijd en energie gestoken in het vernieuwen van onze webstek. Sneller, frisser en moderner. Via deze nieuwe webstek zullen we jullie op de hoogte houden van alle initiatieven die zich in de schoot van het ANZ ontwikkelen. Bezoek daarom regelmatig onze webstek.

Heel graag tot zondag 19 maart 2023 op het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest.

Met Vlaamse groeten, blijf gezond,
Bart Fierens Voorzitter ANZ