27 Oud-Vlaamse kerstliederen, bewerkt voor koor en instrumenten door componisten als Flor Peeters, Vic Nees, Juliaan Wilmots, Gaston Feremans, Kristiaan Van Ingelgem,…

Nr. Titel Componist
1 Maria heeft het boek der profetieën Vic Nees
2 Het viel eens hemels douwe Flor Peeters
3 In ‘t stedetje van Nazareth Piet Strijkers
4 Het was een maged uutvercoren Juliaan Wilmots
5 Maria die soude naar Bethlehem gaan Herman Roelstraete / Carl Van Eyndhoven
6 Nu sijt wellecome Flor Peeters
7 In ‘t stalleke van Bethlehem Vic Nees
8 Er is een kindetje geboren op d’aard Hans Dirken
9 Ons is geboren een kindekijn Jean Maurice Servaes
10 Een kind geboren in Bethlehem Carl Van Eyndhoven
11 Hoe leit dit Kindeken André Laporte
12 Laat ons mit herten reyne Jules Van Nuffel
13 Herdertjes van buiten Vic Nees / Kristiaan Van Ingelgem
14 Herders hij is gheboren Flor Peeters
15 De herderkens lagen bij nachte Mark Liebrecht
16 Herders brengt melk en soetigheid Juliaan Wilmots
17 Op, op herders Piet Strijkers
18 O herders, laat uw bokskens en schapen Kristiaan Van Ingelgem
19 Een kindekijn is ons geboren Lode Dieltiens
20 Er kwamen drie koningen
21 Daar kwamen drie koningen Kristiaan Van Ingelgem
22 Drie koningen rijk en groot van macht Jan Van der Roost
23 Wij kwamen van Oosten Kristiaan Van Ingelgem
24 Op ene kerstnacht Raymond Schroyens
25 Nu is de roe van Jesse Raymond Schroyens
26 Mit desen nieuwen jare Kristiaan Van Ingelgem
27 O kerstnacht schoner dan de dagen Gaston Feremans