In de jaren dat Rubens zijn ‘Aanbidding der Wijzen’ schilderde, weerklonken rond Kerstmis in de Vlaamse kerken de ‘cantiones natalitiae’: meerstemmige kerstliederen op Latijnse en Nederlandse teksten die, ofschoon ze geen officiële liturgische gezangen waren, tijdens of na de mis gezongen werden. Het leverde de beroepszangers van het kerkkoor een halve stuiver extra op. De eerste bundel werd in 1604 in Antwerpen uitgegeven. Camerata Trajectina neemt ons terug in de tijd en laat ons genieten van het feest van het Licht.


Nr. Titel Componist
0 O herders laet uw’ boxkens en schapen
1 Amor Jesu dulcissime
2 Lof sy dat soete kindeken cleyn
3 Beata Immaculata
4 O salich heylich Bethlehem
5 Het viel eens hemels dauwe
6 Puer nobis nascitur
7 Puer natus in Bethleem
8 Met desen nieuwen jaere
9 O quam amabilis
10 Resonet in laudibus
11 Dies est lætitiæ
12 Waer is die dochter van Sion
13 Hoe light ghy hier soo cout
14 Aensiet hoe Jesus schreyt
15 Herders hy is gheboren
16 O electa cæli rosa
17 Haest uw, o herderkens
18 O wonder onverwacht
19 Noyt en wasser soeter nacht
20 Sus, kintjen, sus
21 Ach vint ick u hier in eenen stal
22 Illibata, ter beata
23 Laet ons gaen om te besoecken
24 Titer wat een goede maer
25 Hoe leyt dit kindeken
26 Laet nu alle droefheyt vluchten