Het Nederlandse ensemble Camerata Trajectina geldt als een autoriteit op gebied van oude muziek uit de Nederlanden. Op deze CD vertolken ze een zeer uiteenlopende selectie middeleeuwse minneliederen uit diverse bronnen, gaande van Hadewijch (ca 1250) tot het Antwerps Liedboek (1544). Alle thema’s komen aan bod: mystieke liefde, hoofse liefde, maar ook sex, overspel, passionele moorden, ongewenste zwangerschappen, …


Nr. Titel Componist
0 Ay in welken soe verbaert die tijt – 4:03 Hadewijch (midden 13e eeuw)
1 Tsingen van der nachtegale – 2:46 anoniem 15e eeuw
2 Eer ende lof heb d’aventuer – 1:56 Martinus Fabri (ca 1400)
3 Ach Vlaendere vrie, hedel aert – 3:41 Thomas Fabri (ca 1400)
4 Danse de Ravensteyn – 2:10 anoniem 15e eeuw
5 Als ons dit nuwe jaer ontsteet – 6:52 Hadewijch (midden 13e eeuw)
6 Wi willen van den kerels singhen – 3:14 Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)
7 Egidius waer bestu bleven – 3:19 Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)
8 Het soude een scamel mersenier – 3:05 Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)
9 Sceiden, onverwinlic leit – 3:46 Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)
10 Ic sach in enen rozengaerde – 3:59 Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)
11 Aloeette, voghel clein – 3:01 Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)
12 History liedt van graef Floris ende Geraert van Velsen – 6:45 ca 1400
13 Ghistern avent was ic maecht – 1:18 Codex Jerome Lauweryn van Watervliet (ca 1505)
14 My heeft een piperken dach ghestelt – 0:35 Codex Jerome Lauweryn van Watervliet (ca 1505)
15 Ic weet een molenarynne – 1:23 Codex Jerome Lauweryn van Watervliet (ca 1505)
16 Waer is hy nu – 1:12 Codex Jerome Lauweryn van Watervliet (ca 1505)
17 In oostland wil ic varen – 5:03 Antwerps Liedboek (1544)
18 Ick hebbe gedraghen wel seven jaer – 1:50 Antwerps Liedboek (1544)
19 Het was een meysken – 4:13 Antwerps Liedboek (1544)
20 Tandernaken op den Rijn – 4:42 Antwerps Liedboek (1544)