Met de hertekening van het hoger kunstonderwijs en het opgaan in de Artesis Hogeschool kende het Conservatorium van Antwerpen de afgelopen tien jaar enkele ingrijpende transformaties, de ene al positiever dan de andere. Redenen genoeg om in opvolging van het grote jubileumboek uit 1998 (ook verkrijgbaar via het ANZ) een nieuw boek uit te geven waarin de historiek van het laatste decennium beschreven wordt door enkele protagonisten. Ook interessant is de visie van enkele externe auteurs op de toekomst van de podiumkunsten. Historisch belangrijke, maar minder vlot leesbare informatie als jaarverslagen, organigrammen, bio’s en lijsten van docenten, afgestudeerden, laureaten, doctoraten,…werd samengeperst op een bijgevoegde CD.