Trommelfluit is in de eerste plaats een historische groep die sinds 1987 de fijfer- en trommelmuziek terug tot leven brengt. Deze muziek weerklonk van in de zestiende eeuw tot en met de Napoleontische tijd bij veldslagen, stoeten, optochten en ommegangen in onze contreien. Trommelfluit is intussen ook een plaats geworden waar muzikanten uit tal van andere folkgroepen (Kadril, ‘t Kliekske, …) elkaar ontmoeten en samen traditionele muziek spelen. Beide aspecten van Trommelfluit komen aan bod op deze CD.


Nr. Titel Componist
0 Marche de l’Infanterie Brabançonne
1 De Spanjaard
2 Gascon / Colonne ‘Le marchand de Smirne’
3 Sinte-Anna-feest
4 De jacht
5 Den dronkaard
6 Wals van Kortenberg
7 De jachtnonekens
8 Het haasken
9 Zoete Mariton
10 Eens minnaars klacht
11 Rozenland
12 Den conincx vogel van Sint Barbara
13 Magische nachten mazurka
14 Onder de lindenboom groene
15 Polka uit Woluwe
16 Meilied
17 Rondeau de Mirepoix
18 Opus nr 1
19 Mars der gezworenen van Brussel
20 De laatste noot