Rubens, Van Artevelde, Conscience, zowat elke icoon uit de Vlaamse geschiedenis kreeg in de 19de eeuw een zangspel waarin met de nodige pathos menige heldendaad werd bezongen. In het kader van een onderzoeksproject aan het Conservatorium van Antwerpen werden 28 van deze werken onderworpen aan een tekstuele analyse, zowel op inhoudelijk, stilistisch als structureel niveau. Daarbij werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de representatie van de historische figuren in de werken. De teksten van de muziektheaterwerken werden zoveel mogelijk in verband gebracht met hun historische context, in dit geval de Vlaamse, nationaal-didactische poëtica van de negentiende eeuw. Behalve de muziektheaterwerken (zangspelen) werden ook 12 zuivere muziekstukken (cantaten, liederen, ouverturen), waarin eveneens historische figuren centraal staan, bij het onderzoek betrokken. Deze analyse van concrete en exemplarische teksten wil een nieuw perspectief bieden binnen het (vaak historisch georiënteerde) nationalisme-onderzoek. Dit boek hoopt zo een originele en waardevolle bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de negentiende-eeuwse literatuur en cultuur, met respect voor de eigen merites van die cultuur.