csm_52ste_zangfeest_-_23-4-1989bijgesneden_cca773b85a

HET ANZ IS MEER DAN ALLEEN DE ORGANISATIE VAN HET ZANGFEEST

 

Het “Algemeen Nederlands Zangverbond” is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag nog is het ANZ één van de belangrijkste promotors van de Vlaamse muziek met het unieke digitaliseringsprojects voor partituren.

In 2005 werd al een eerste schijf van 100 partituren beschikbaar gemaakt op de webstek van het ANZ. Nu zijn hebben we al 500 waardevolle partituren gedigitaliseerd.

Maar het project en de ANZ-webstek zijn grondig aan vernieuwing en verbetering toe.

Een dergelijk groots en ambitieus project betekent natuurlijk een enorme investering. Het ANZ krijgt geen subsidies en is voor zijn werking volledig afhankelijk van giften.

Zoals vele mensen weten, hebben we een formule uitgewerkt van Peter- en Meterschap. Als Peter of Meter van een lied betaalt men 40 € en maakt men de digitalisering ervan mogelijk. In ruil wordt hun naam opgenomen in de Peter & Meterlijst. Dankzij de erkenning van het digitaliseringsproject door de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita, kunnen wij desgewenst een fiscaal attest bezorgen.

Wie een gift van 150 € of meer stort, wordt opgenomen in ons Beschermcomité en vermelden we in het programmaboek van het Zangfeest.

WIE IS WIE

 

RAAD VAN BESTUUR

Bart Fierens : Voorzitter

Koen Huygebaert: afgevaardigd bestuurder

Erik Stoffelen

Michael Discart

Wilfried Haesen

Gert Vanoppen

Jan Simoen

Pier Deridder

Peter Leys

Hans Van Hove

ALGEMENE VERGADERING

Bart Fierens

Erik Stoffelen

Koen Huygebaert

Michael Discart

Ward Robert

Gert Vanoppen

Jan Simoen

Pier Deridder

Karl Van Camp

Wim Verreycken

Erik Peeters

Paul Van Damme

Oscar van Malder

Hedwig Vigoureux

Frank Boogaerts

Peter Leys

Wim Dewit

Wilfried Haesen

Hans van Hove

Renaat van Beeck