Ondanks een losbandige jeugd waarin menig dienstmeisje de revue passeerde, groeide de Zeeuw Jacob Cats (1577-1660) uit tot een gerespecteerd advocaat, politicus en schrijver. Hij werd zelfs één van de grootste moraalridders van zijn tijd, vandaar zijn bijnaam ‘Vadertje Cats’. Naast boeken schreef hij ook liederen waarin hij aan de hand van leuke, vaak sappige verhaaltjes de taak van man en vrouw in het leven bezong. Zijn ‘Klagende Maeghden’ en andere liederen worden nu verguisd door feministen, maar waren toen bijzonder populair.


Nr. Titel Componist
0 Schoon bloem-gewas, en edel kruyt Jacob Cats
1 t’Samen-sang tusschen Damon en Floride Jacob Cats
2 t’Samen-sang tusschen Hylas en Dorille Jacob Cats
3 Ha kille sille Jacob Cats
4 Mey-liedt Jacob Cats
5 Liedt van een trouw-hatende vryster Jacob Cats
6 Courante La Suedoise Jacob Cats
7 Sarabande op La Suedoise Jacob Cats
8 De maeght in de borst getroffen Jacob Cats
9 De vryster met de pyl in ’t oir Jacob Cats
10 Klaegh-liedt van Thamar Jacob Cats
11 Klaeght-liedt van Dina Jacob Cats
12 Klachte van de dochter Jephte Jacob Cats
13 Klaeght-liedt van een jonge dochter Jacob Cats
14 Klachte van Abisagh van Sunem Jacob Cats
15 Amarillis (Ms. Anna Maria van Eyl, 1671) Jacob Cats
16 Klachte van de vyf dwase maegden Jacob Cats
17 Courante La Moevre Jacob Cats
18 Courante Goutier Jacob Cats
19 Gesangh uit den 42. Psalm Jacob Cats
20 t’Samen-spraeck geestelijcken bruydegom Jacob Cats
21 Amarilli mia bella Jacob Cats
22 Gesang voor een krijgsman op schiltwagt staende Jacob Cats
23 Brabantse dragondermars Jacob Cats
24 Ziel-sucht Jacob Cats
25 Vierde nieuw-jaers liedt Jacob Cats