De Gouden Eeuw betekende ook voor het Nederlandse theater een bloeiperiode, zowel in de grote schouwburgen waar stukken van onder meer P.C. Hooft en Vondel gespeeld werden, als op straat waar reizende troepen kluchten brachten als ‘Lijsje Flepkous’. Muziek speelde toen een belangrijke rol in het theater. De hoofdpersonages zongen tussen de teksten door regelmatig een sololied en reien (koor) gaven aan het einde van elk bedrijf toelichting bij het verhaal. De Camerata Trajectina brengt na intens archiefonderzoek deze liederen terug tot leven.


Nr. Titel Componist
0 Het vinnich stralen van de son – 3:16 P.C. Hooft
1 Windeken daer het bosch af drilt – 2:57 P.C. Hooft
2 Ghij lodderlijcke Nymphen soet – 1:32 P.C. Hooft
3 Vaert wel, scepters – 4:01 P.C. Hooft
4 Lof goedertieren – 1:47 P.C. Hooft
5 Grote Goden, niet om raken – 2:41 P.C. Hooft
6 Alarm – 0:48 P.C. Hooft
7 Wie sal in Prinssen dienst voortaen – 2:30 P.C. Hooft
8 O Heylighe Drietal, wellekom – 2:59 P.C. Hooft
9 Hy is verscheynen – 4:59 P.C. Hooft
10 O eegae waerdt – 3:50 P.C. Hooft
11 Trompetter blaest het daghet in den oosten – 0:32 J.H. Krul
12 Vliedt heen, droeve suchjes – 3:26 J.H. Krul
13 Wy die ter Aerden buyghe – 2:18 J.H. Krul
14 Laura sat laest by de beeck – 3:42 J.H. Krul
15 Binnenkomst van de koning – 3:08 J.H. Krul
16 O Kerstnacht, schooner dan de daegen – 5:37 J. van den Vondel
17 Waer werd oprechter trouw – 2:40 J. van den Vondel
18 Voor Jesus naem en Caesars Rijck – 2:30 J. van den Vondel / C.T. Padbrué
19 ‘t Balet van de vijf zinnen J. van den Vondel / C.T. Padbrué
20 Hoe nu, myn soete Suyckermond – 2:30 J.J. Starter
21 Want suyckerde wyn loopt soetjes in – 0:40 J.J. Starter
22 Wel soet hartje, benje daer weerom? – 1:32 J.J. Starter
23 Myn toeverlaet, myn vreughd – 2:18 J.J. Starter
24 Meysje met jou blancke billen – 2:09 J.J. Starter
25 Kom, lust jou wat te slapen – 4:47 J.J. Starter
26 Nu duyvel, siet – 0:25 J.J. Starter
27 Wat drommel voel ick hier? – 0:33 J.J. Starter
28 Ghy Jogmans die uyt vrijen gaet – 1:09 J.J. Starter