Het Susanne van Soldt Virginaal Boek is een verzameling korte muziekstukjes uit de vroege 17e eeuw en wordt bewaard in het British Museum. Wie deze muziek voor virginaal (vroege clavecimbel) componeerde is onbekend, maar qua stijl situeert men het in de Lage Landen en van Susanne van Soldt, aan wie dit werk opgedragen is, weet men dat ze de dochter was van een Antwerpse koopman. Het zijn vooral volks- en hofdansen, werkjes met een eenvoudige charme en onmiddellijke aantrekkingskracht.


Nr. Titel Componist
0 Preludium – 0:24 anoniem
1 Brande champanje – 1:47 anoniem
2 Almande de symmerman – 0:51 anoniem
3 Alemande Loreyne – 1:18 anoniem
4 Myn siele wilt den Herre – 0:59 anoniem
5 Myn siele wilt den Herre – 2:20 Johan Jacob van Eyck
6 Susanna Vung Jour – 3:56 anoniem
7 Almande de la nonette – 0:50 anoniem
8 De frans galliard – 0:56 anoniem
9 Almande prynce – 1:31 anoniem
10 Galliarde quy passe – 0:47 anoniem
11 Pavana Bassano – 2:56 anoniem
12 Galliarde Bassanni – 1:46 anoniem
13 Brabanschen ronden dans ofte Brand – 3:13 anoniem
14 Wt de diepte o Heere – 1:40 anoniem
15 Almande de amour – 1:11 anoniem
16 Pavane dan vers – 2:12 anoniem
17 Tobyas om sterven gheneghen – 1:37 anoniem
18 geen titel – 1:44 anoniem
19 Ghij Herder Israels Wylt Hooren – 1:00 anoniem
20 Almande Brun Smeedelyn – 1:21 anoniem
21 Almande – 1:35 anoniem
22 Godt die der goden Heer – 1:10 anoniem
23 De quadre pavanne – 3:55 anoniem
24 De quadre galliard – 1:29 anoniem
25 Herr ick wil u uyt ‘s herter grond – 4:05 Johan Jacob van Eyck
26 Almande trycottee – 0:48 anoniem
27 Als een Hert gejaecht – 0:57 anoniem
28 Pavanne Prymera – 2:51 anoniem
29 Des boosdoeners Wille seer quaet – 1:27 anoniem
30 Ontfarmt V. over mij arme Sondaer – 2:27 anoniem