André Mens brengt in dit boek een fascinerende mix van pittige details, interessante achtergronden, onbekende anekdotes en authentieke getuigenissen omtrent de geschiedenis van het knapenkoor en het parochiale leven in Edegem vanaf het begin van W.O.II tot aan het Tweede Vaticaans Concilie. Hij ontsluiert dankzij minutieus zoekwerk een onbekend maar niet onbelangrijk stuk Edegemse muziekgeschiedenis. Voor het eerst vertelt deze publicatie ‘vergeten’ verhalen van zangertjes en koorleiders. Het is daarom een uniek en intrigerend tijdsdocument … met vele schitterende en bijzondere foto’s.