Volksliederen gebracht door het Scheldekoor Antwerpen o.l.v. Jan Fossey met als solisten Gust Teugels en Hilde Van Hoogten en begeleiding Jos De Houwer en Jan Alen met o.a. volgende liederen:
Daar is maar één Vlaanderen
Groeninghe
O.L.V. van Vlaanderen
Tineke van Heule
Mijn moederspraak
en vele andere