Deze CD geeft een zeldzaam overzicht van het Gregoriaans kerkelijk jaar, van advent tot de tijd der voleinding. Strenge musicologen zullen opmerken dat er sindsdien wel wat evolutie was in de uitvoeringspraktijk en bijvoorbeeld betreuren dat de zang door het orgel wordt ondersteund.Toch heeft het Lemmensinstituut in die tijd een begeleiding van het Gregoriaans uitgeschreven die het modaal karakter van deze muziek geen geweld aandoet. Tenslotte, is de opname gedateerd ? Ze is niet digitaal en zeker niet volmaakt, maar: geniet van deze jubelende en nostalgische gezangen.