Het Sesquialtera Consort vertolkt op deze cd instrumentale muziek uit de tijd van de Antwerpse schilder Antoon Van Dyck. In zijn jeugdjaren danste hij ongetwijfeld op de populaire melodieën van de Antwerpse uitgever Petrus Phalesius, luisterde hij naar composities van Severin en Peter Cornet en ontmoette hij de uit Engeland gevluchte componisten John Bull en Peter Philips. Tijdens zijn reizen door Italië en zijn verblijf aan het Engelse hof leerde hij de muziek van Frescobaldi, Castello, Lupo, Johnson en Byrd kennen.

Bransle de Champaigne (4:10) Petrus Phaelesius
Allemande Poussigne (2:24) Petrus Phaelesius
La peine dure (3:28) Severin Cornet
Courante et Variations (6:00) Peter Cornet
Pavan – Gaillard Pagger (4:21) Peter Philips
Courtly Masquing Ayre (2:26) John Adson
Ayre II (1:26) John Ward
Canzone Vigesimasettima, detta la Lanciona (2:52) Girolamo Frescobaldi
Cento partite sopra passacaglia (11:28) Girolamo Frescobaldi
Sonata prima a sopran solo (4:34) Dario Castello
Passamezo pavan a 6 (6:31) Peter Philips
Fantasia (3:28) John Bull
Fantaisie a 3 (3:08) Thomas Lupo
Fantasia (8:32) William Byrd
The temporiser (3:44) Robert Johnson
The wittie wanton (2:56) Robert Johnson