Voor heel wat componisten was René De Clercq (1877-1932) een gedroomde tekstdichter. “Hij droeg het ritme in zich” aldus Emiel Hullebroeck en samen met hem 143 andere componisten die dankbaar gebruik maakten van zijn gedichten: Hemelhuis, De blauwvoet, Tineke van Heule, Moederke alleen, De gilde viert, … Het boek geeft een korte levensschets van al deze componisten en vertelt ons over hun relatie met de dichter. Er is een handige index van de in totaal 737 liederen, alsook een bibliografie en een discografie. Van 41 liederen werd de partituur opgenomen. Tot slot gaan de auteurs dieper in op de late roeping van De Clercq om als autodidact zelf muziek te schrijven op zijn gedichten.


Nr. Titel Componist
0 Vlaand’ren ons vaderland René De Clercq / René De Clercq
0 Lapper Krispijn René De Clercq / René De Clercq
0 Daar is maar één land René De Clercq / René De Clercq
0 De vogel die naar ‘t zuiden trekt René De Clercq / René De Clercq
0 Dat is van alle kwaden René De Clercq / Peter Aerts
0 Dorserslied René De Clercq / Hendrik Herman Badings
0 Ik kan u niet vergeten René De Clercq / Daniel Clement
0 Moederke is uit René De Clercq / Daniel Clement
0 Het avondt uit de wolken René De Clercq / Daniel Clement
0 Klein moederke René De Clercq / Daniel Clement
0 Het lied van de terwe René De Clercq / Joseph Lambert Coune
0 Op de weefstoel René De Clercq / Hubert Cuypers
0 Sarlotteke René De Clercq / Octaaf De Hovre
0 Mijn bleuzerke René De Clercq / Roger Deruwe
0 Wederzien René De Clercq / Aloise Gardijn
0 Mijn bleuzerke René De Clercq / Nico Hazendonck
0 Karmkindeke René De Clercq / Nico Hazendonck
0 Hemelhuis René De Clercq / Emiel Hullebroeck
0 Adeste (Op kerstdag) René De Clercq / Emiel Hullebroeck
0 De gilde viert René De Clercq / Emiel Hullebroeck
0 Als ‘t bruine veld René De Clercq / Olivier Koop
0 Onthout! René De Clercq / Jos Mertens
0 Adeste René De Clercq / Henri Meurrens
0 Het lied van de terwe René De Clercq / Sylvain Mombaerts
0 Sinte-Maartensavond René De Clercq / Alfons Moortgat
0 Nachtlied René De Clercq / Alfons Moortgat
0 Koolzaad René De Clercq / Jan Morks
0 Elfde juli René De Clercq / Lodewijk Mortelmans
0 Kuipertje kuipt René De Clercq / Jaak Opsomer
0 De wiedsters René De Clercq / Flor Peeters
0 De wiedsters René De Clercq / Flor Peeters
0 Douwdeuntje René De Clercq / Willem Pijper
0 Adeste René De Clercq / Gerard Schellekens
0 Fijn liefje René De Clercq / Jef Tinel
0 Adeste René De Clercq / Jef Tinel
0 Vorstenlied René De Clercq / A. Troffaes
0 Het avondt uit de wolken René De Clercq / Lode Van Doren
0 Adeste René De Clercq / Emiel Vanhove
0 Lentedroom René De Clercq / Catharina van Rennes
0 Wie voor liefde leeft René De Clercq / Stan Van Vaerenbergh
0 Adeste René De Clercq / J.P.J. Wierts