Waarom streven naar Vlaamse onafhankelijkheid?

Samen met de Vlaamse Beweging streeft het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) naar 100% Vlaamse onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid staat volledig ten dienste van een beter, socialer en meer democratisch beleid. Iedereen die in Vlaanderen woont, moet het beter hebben. Dit lukt onmogelijk in het huidige België. Vlaamse onafhankelijkheid door het splitsen van België, is een absoluut noodzaak om een beter beleid te garanderen.

Het Algemeen Nederlands Zangverbond doet niet aan partijpolitiek en valt nergens te situeren op het politieke spectrum, maar heeft wel een duidelijk en helder streefdoel: 100% Vlaamse onafhankelijkheid.

Huidig systeem werkt niet!

Deze onafhankelijkheid moet Vlaanderen alle beleidsinstrumenten geven voor een sterk beleid. Dat is vandaag allerminst het geval. Vlaanderen heeft geen volle bevoegdheden. Onze inkomsten hangen voor het overgrote deel af van federale dotaties. De federale overheid int belastingen én verdeelt een deel van het geld onder de deelstaten. Dit systeem van schijnzelfstandigheid werkt niet.

Kwistig geld uitgeven zonder ook de verantwoordelijkheid te dragen voor de vereiste inkomsten, valt onmogelijk vol te houden. Steeds meer stellen we vast dat het huidig systeem volledig vastloopt op de grote tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. België biedt geen enkele meerwaarde voor de Vlamingen en moet daarom verdwijnen.

Ons streven naar Vlaamse onafhankelijkheid is sociaal en democratisch. Sociaal omdat we iedereen die in Vlaanderen woont een beter leven willen geven door een sterk sociaal beleid. Democratisch omdat we de politieke macht en de beleidsbevoegdheden dichter bij de mensen willen brengen.

Samen met de Vlaamse Beweging

Het Algemeen Nederlands Zangverbond staat niet alleen met de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid. Al 75 jaar maken we deel uit van de Vlaamse Beweging en behoren we binnen dit netwerk van Vlaamse verenigingen tot de absolute voortrekkers en sterkhouders.

Elke vereniging heeft zijn eigen missie, visie, doelgroepen en activiteiten. Zo is het Algemeen Nederlands Zangverbond een moderne culturele vereniging die het Nederlandstalige Vlaamse lied promoot. Het jaarlijkse Vlaams Nationaal Zangfeest is ons belangrijkste en meest gekende evenement. Elk voorjaar verzamelen we over de partijgrenzen heen in de Lotto Arena voor een spetterend en gezellig zangfeest.

Het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid verenigt ons in het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, het hart van de Vlaamse Beweging. Wij delen dezelfde liefde voor Vlaanderen. Onze Vlaamse cultuur, onze eigenheid, onze identiteit. Met groot vertrouwen kijken we de toekomst tegemoet.