Voor de samenstelling van deze bundel met zeventig van de mooiste liederen op teksten van de priester-dichter Guido Gezelle met pianobegeleiding heeft Pieter Vis een keuze gemaakt uit zijn Gezelle-archief. Uitgangspunt bij de keuze van de liederen vormt het plezier dat hedendaagse muziekbeoefenaren aan de liederen zullen beleven.