• Peter Benoit werd voor de muziek wat Hendrik Conscience voor de literatuur betekende: de man die zijn volk leerde zingen. Maar Benoits betekenis is in Vlaanderen nauwelijks nog bekend. De gids A Propos Peter Benoit wil hierin verandering brengen. Auteur Patrick Verhoeven neemt u in de voetsporen van Benoit mee door Antwerpen, de stad waar de toondichter zijn grootste muzikale triomfen kende, maar ook bittere tegenslagen en ontgoochelingen te incasseren had. De hedendaagse beleving van Benoit wordt niet vergeten en er wordt kritisch gekeken naar de manier waarop vandaag in de stad met zijn erfgoed wordt omgegaan. De rijk geïllustreerde wandelgids neemt de lezer tenslotte mee op uitstapjes naar de Antwerpse Kempen, de Leiestreek, Brussel en Parijs, plaatsen die ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Benoit.
 • Voor heel wat componisten was René De Clercq (1877-1932) een gedroomde tekstdichter. “Hij droeg het ritme in zich” aldus Emiel Hullebroeck en samen met hem 143 andere componisten die dankbaar gebruik maakten van zijn gedichten: Hemelhuis, De blauwvoet, Tineke van Heule, Moederke alleen, De gilde viert, ... Het boek geeft een korte levensschets van al deze componisten en vertelt ons over hun relatie met de dichter. Er is een handige index van de in totaal 737 liederen, alsook een bibliografie en een discografie. Van 41 liederen werd de partituur opgenomen. Tot slot gaan de auteurs dieper in op de late roeping van De Clercq om als autodidact zelf muziek te schrijven op zijn gedichten.
  Nr. Titel Componist
  0 Vlaand’ren ons vaderland René De Clercq / René De Clercq
  0 Lapper Krispijn René De Clercq / René De Clercq
  0 Daar is maar één land René De Clercq / René De Clercq
  0 De vogel die naar ‘t zuiden trekt René De Clercq / René De Clercq
  0 Dat is van alle kwaden René De Clercq / Peter Aerts
  0 Dorserslied René De Clercq / Hendrik Herman Badings
  0 Ik kan u niet vergeten René De Clercq / Daniel Clement
  0 Moederke is uit René De Clercq / Daniel Clement
  0 Het avondt uit de wolken René De Clercq / Daniel Clement
  0 Klein moederke René De Clercq / Daniel Clement
  0 Het lied van de terwe René De Clercq / Joseph Lambert Coune
  0 Op de weefstoel René De Clercq / Hubert Cuypers
  0 Sarlotteke René De Clercq / Octaaf De Hovre
  0 Mijn bleuzerke René De Clercq / Roger Deruwe
  0 Wederzien René De Clercq / Aloise Gardijn
  0 Mijn bleuzerke René De Clercq / Nico Hazendonck
  0 Karmkindeke René De Clercq / Nico Hazendonck
  0 Hemelhuis René De Clercq / Emiel Hullebroeck
  0 Adeste (Op kerstdag) René De Clercq / Emiel Hullebroeck
  0 De gilde viert René De Clercq / Emiel Hullebroeck
  0 Als ‘t bruine veld René De Clercq / Olivier Koop
  0 Onthout! René De Clercq / Jos Mertens
  0 Adeste René De Clercq / Henri Meurrens
  0 Het lied van de terwe René De Clercq / Sylvain Mombaerts
  0 Sinte-Maartensavond René De Clercq / Alfons Moortgat
  0 Nachtlied René De Clercq / Alfons Moortgat
  0 Koolzaad René De Clercq / Jan Morks
  0 Elfde juli René De Clercq / Lodewijk Mortelmans
  0 Kuipertje kuipt René De Clercq / Jaak Opsomer
  0 De wiedsters René De Clercq / Flor Peeters
  0 De wiedsters René De Clercq / Flor Peeters
  0 Douwdeuntje René De Clercq / Willem Pijper
  0 Adeste René De Clercq / Gerard Schellekens
  0 Fijn liefje René De Clercq / Jef Tinel
  0 Adeste René De Clercq / Jef Tinel
  0 Vorstenlied René De Clercq / A. Troffaes
  0 Het avondt uit de wolken René De Clercq / Lode Van Doren
  0 Adeste René De Clercq / Emiel Vanhove
  0 Lentedroom René De Clercq / Catharina van Rennes
  0 Wie voor liefde leeft René De Clercq / Stan Van Vaerenbergh
  0 Adeste René De Clercq / J.P.J. Wierts
 • Met de hertekening van het hoger kunstonderwijs en het opgaan in de Artesis Hogeschool kende het Conservatorium van Antwerpen de afgelopen tien jaar enkele ingrijpende transformaties, de ene al positiever dan de andere. Redenen genoeg om in opvolging van het grote jubileumboek uit 1998 (ook verkrijgbaar via het ANZ) een nieuw boek uit te geven waarin de historiek van het laatste decennium beschreven wordt door enkele protagonisten. Ook interessant is de visie van enkele externe auteurs op de toekomst van de podiumkunsten. Historisch belangrijke, maar minder vlot leesbare informatie als jaarverslagen, organigrammen, bio’s en lijsten van docenten, afgestudeerden, laureaten, doctoraten,…werd samengeperst op een bijgevoegde CD.
 • Muziek is een belangrijk element geweest in de ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen. Dit rijkelijk geïllustreerd boek uit 1987 schetst de geschiedenis en het verband tussen muziek en Vlaamse strijd. Centraal staat natuurlijk Peter Benoit en de Nationale School, maar ook de pioniersjaren met figuren als Jan Frans Willems, Ferdinand Snellaert, Prudens van Duyse, Hoffmann von Fallersleben, ... evenals het post-Benoit tijdperk met de groeiende kloof tussen internationaal eclecticisme en nationalisme, komen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt ook de rol en betekenis van het ANZ en de Zangfeesten geschetst.
 • Me voici à Paris. Zo begint Peter Benoit zijn eerste brief uit Parijs, waar hij begin mei 1859 arriveert als laureaat van de Prix de Rome. In 55 brieven brengt hij verslag uit van zijn ambities en ontgoochelingen, van zijn contacten met le docteur Paul Gachet en van zijn activiteiten als dirigent bij de Bouffes-Parisiens. Sommige brieven geven ook een schrijnend beeld van de moeilijke omstandigheden waarin hij een internationale carrière probeert uit te bouwen. De annotaties bij de brieven geven uitleg en duiding en brengen vele nieuwe feiten aan het licht. Bovendien worden de brieven omkaderd met een kroniek die toelaat Benoit te volgen in het Parijse en Brusselse muziekleven van zijn tijd.
 • De traditie van de reuzen, de reuzengilden en de reuzenstoeten bestaat al eeuwen en is door de UNESCO officieel erkend als waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Maar wat is de oorsprong van deze traditie, wie zijn al die figuren? Heemkundige Guido Willems stelde een uniek naslagwerk samen waarin hij aan de hand van historische documenten en met oude en nieuwe foto's alle reuzen uit Limburg, zowel de nog actieve als de verdwenen, uitgebreid portretteert: maar liefst 72 stuks in totaal. Stefaan Top, professor volkskunde aan de KU Leuven, opent het boek met een bijdrage over de herkomst van de reuzentraditie, de geografische spreiding van de reuzen en hun rituelen. Marcel Dumon, gildedeken van de Orde van de Kluizenaar van Bolderberg, doet een boekje open over de traditie en de werking van de reuzengilden. Tenslotte vertelt Eddy Tielemans, coördinator van het Limburgs museum in Venlo (NL) meer over de reuzen van over de Maas. Bij het boek zit een CD, gerealiseerd door het ANZ, met tal van bekende reuzenliedjes alsook enkele bijzondere historische opnames uit het archief van Radio Limburg.
 • Als u de naam Eduard De Decker googelt, dan komen er wel 6.140.000 resultaten te voorschijn. Toch is er nog niet zoveel interessante informatie over deze succesvolle operazanger te vinden. Nochtans zong hij in operahuizen en concertzalen over de hele wereld: Wenen, Amsterdam, Straatsburg, Praag, Parijs, New York,… Hij werd geboren in Terhagen in de Rupelstreek op 30 december 1904 en stierf in Antwerpen in 1970. Nu heeft zijn zoon Paul De Decker een boek geschreven over zijn leven: Herinneringen aan mijn vader, operazanger Eduard De Decker. Een interessante biografie met foto’s en krantenknipsels.
 • Ontdek de rijke geschiedenis en het boeiende verhaal achter de 75 edities van het Vlaams Nationaal Zangfeest: de historische wortels, de pioniersjaren, de omstreden oorlogszangfeesten en hun nasleep, de wederopstanding, de grootse successen, de tanende belangstelling, het hernieuwde elan. Historicus Paul Cordy belicht daarbij niet alleen het zangfeest als politieke massamanifestatie, maar bekijkt ook welke rol het wilde spelen in de Vlaamse culturele ontvoogding. Als regisseur van de jongste 11 zangfeesten geeft hij daarbij een kijk van binnenuit op de vele generaties medewerkers en trouwe bezoekers die sinds 1933 de geschiedenis van het Vlaams Nationaal Zangfeest schreven. Een prachtig boek (256 pagina’s) met tal van unieke foto's.
 • Rubens, Van Artevelde, Conscience, zowat elke icoon uit de Vlaamse geschiedenis kreeg in de 19de eeuw een zangspel waarin met de nodige pathos menige heldendaad werd bezongen. In het kader van een onderzoeksproject aan het Conservatorium van Antwerpen werden 28 van deze werken onderworpen aan een tekstuele analyse, zowel op inhoudelijk, stilistisch als structureel niveau. Daarbij werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de representatie van de historische figuren in de werken. De teksten van de muziektheaterwerken werden zoveel mogelijk in verband gebracht met hun historische context, in dit geval de Vlaamse, nationaal-didactische poëtica van de negentiende eeuw. Behalve de muziektheaterwerken (zangspelen) werden ook 12 zuivere muziekstukken (cantaten, liederen, ouverturen), waarin eveneens historische figuren centraal staan, bij het onderzoek betrokken. Deze analyse van concrete en exemplarische teksten wil een nieuw perspectief bieden binnen het (vaak historisch georiënteerde) nationalisme-onderzoek. Dit boek hoopt zo een originele en waardevolle bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de negentiende-eeuwse literatuur en cultuur, met respect voor de eigen merites van die cultuur.
 • Karel ende Elegast is geschreven omstreeks 1200, door een onbekende dichter. Beatrijs is geschreven in de 2e helft van de 13e eeuw, eveneens door een onbekende dichter. Beide verhalen worden verteld door Jo Van Eetvelde.
 • In dit boek lees je over zijn muzikale carrière, die al begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw, over hoe zijn collega's over hem dachten, over zijn teksten, maar ook over wie de persoon Dimitri van Toren was, een minzaam man die door iedereen die hem kende gewaardeerd werd. Voor zijn fans zal dit boek veel herkenbaars bevatten, voor wie hem minder goed kent zal het misschien een aanzet zijn om hem en zijn liedjes te ontdekken.
 • Kapitein Winokio brengt een ode aan de fantasie en neemt je mee naar een wereld waarin alles tot leven komt. Een kartonnen door verandert in een autobus, een stepel blokken in een heuse bouwwerf. Een klankspel van geluiden en muziekjes vult de kleurrijke illustraties aan en stimuleert kleine matrozen om mee aan de slag te gaan. Ben je klaar voor het avontuur ? Spelen maar!
 • André Mens brengt in dit boek een fascinerende mix van pittige details, interessante achtergronden, onbekende anekdotes en authentieke getuigenissen omtrent de geschiedenis van het knapenkoor en het parochiale leven in Edegem vanaf het begin van W.O.II tot aan het Tweede Vaticaans Concilie. Hij ontsluiert dankzij minutieus zoekwerk een onbekend maar niet onbelangrijk stuk Edegemse muziekgeschiedenis. Voor het eerst vertelt deze publicatie 'vergeten' verhalen van zangertjes en koorleiders. Het is daarom een uniek en intrigerend tijdsdocument ... met vele schitterende en bijzondere foto's.
 • Honderden musici kozen in de negentiende eeuw voor een reizend bestaan. Europa doorkruisen verliep toen veel minder vlot dan vandaag. Hoe speelden de virtuozen het klaar om op zoveel plaatsen op te treden ? Wat voor repertoire brachten ze ? Hoe reageerden het publiek, de pers en de muziekwereld op de reizende virtuoos ? Deze en andere vragen behandelt Peter François aan de hand van de Belgische cellovirtuoos Adrien François Servais, die zelf heel Europa heeft rondgereisd. De auteur putte hiervoor uit een vijftig tal archieven in binnen- en buitenland.
 • Dit boek - het eerste over de Gentse beiaard - verbindt de Gentse klokkentraditie aan zijn politieke, sociale, culturele en artistieke context. Met een schat aan gegevens en grote eruditie beschrijft Jos D'hollander de belangrijke internationale dimensie van deze traditie.
Ga naar de bovenkant